Hoofdtrainer 2019-2020

Geheel volgens afspraak gaan SBC en Frank Weijers aan het einde van het seizoen uit elkaar. Gelet op de goede samenwerking en behaalde resultaten is dit voor beide partijen met een dubbel gevoel. 

De vereniging heeft bij het aanstellen van Frank een lijn uitgezet voor twee jaar, gericht op versterking van de organisatie zodat daarna intern Wouter Huberts door kan stromen naar het hoofdtrainerschap.

Frank heeft gebouwd aan een nieuw team en veel spelers hebben zich verder ontwikkeld. In zijn eerste seizoen heeft dat geleid tot terugkeer in de 3e klasse. Onder leiding van Frank en de technische staf hebben dit seizoen zowel het 1e als 2e elftal ongeslagen het eerste periodekampioenschap behaald in hun klasse.

Daarnaast vervult hij een positieve adviesrol in het optimaliseren van de organisatie binnen en rondom de selectie. De organisatie is het afgelopen jaar sterk verbeterd en er staat een selectie met potentie. SBC hoopt samen met Frank Weijers dat het lopende seizoen leidt tot een hele mooie afsluiting. Wij danken Frank voor zijn inspanningen en de behaalde resultaten.

Wouter Huberts wordt vanaf het komende seizoen de nieuwe hoofdtrainer van SBC.

Nieuws overzicht