Vacature Technisch Coordinator Selectieteams

SBC zoekt voor de onderbouw (t.m. 12 jaar) en middenbouw ( 13 t.m. 15 jaar) technisch coördinatoren een

Technisch Coordinator Selectieteams

Indien je interesse hebt in deze functie of een oriënterend gesprek wenst dan kun contact opnemen met Moos van der Heijden, voorzitter Technische Commissie SBC , bereikbaar op 06-45714180 of moosvdheijden@kpnmail.nl.

Functiebeschrijving:

  • Ontwikkelt, stuurt en bewaakt mede het technisch beleid en opleidingsplan(VTON)
  • Samenstellen selectieteams in overleg met trainers;(her-door) selecteren
  • Draagt (mede) zorg voor het opmaken/samenstellen van het takenpakket van trainers en overige staf binnen de selectieteams
  • Is op de hoogte van het functioneren van selectieteams, selectietrainers en overige staf binnen de selectieteams 
  • Rapporteert aan de Technische Commissie m.b.t. het overleg met de trainers van desbetreffende teams
  • Aanspreekpunt voor de technische staf van team mbt voetbalzaken.
  • Adviseert bij geschillen, eventueel in samenspraak met TC
  • Inventariseert kandidaten voor de selectieteams, voert overleg met de scouting en groepsleiders in desbetreffende categorie om tot een tijdige samenstelling en indeling van selectieteams te komen
  • Aanwezig bij vergaderingen TC waarin senioren, bovenbouw, middenbouw en onderbouw vertegenwoordigd zijn.

Nieuws overzicht