Jeugdvoetbal keert terug bij SBC

Op dinsdag 21 april 2020 heeft de regering algemeen bekend gemaakt welke maatregelen gehandhaafd blijven om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken, en waar wat versoepeling kan gaan plaatsvinden. 

Voor SBC is belangrijk dat jeugd weer kunnen gaan sporten als er aan een aantal maatregelen en verplichtingen is voldaan. Binnen de maatregelen en mogelijkheden wil SBC daar graag mee gaan beginnen.

Het bestuur van SBC heeft dit een dag na de persconferentie in een digitale vergadering besproken. SBC werkt nauw samen met de gemeente om te bekijken wat er wel mogelijk is. Er is namelijk bepaald dat:

1.      Kinderen tot 12 jaar mogen weer buiten gaan sporten. Daarbij hoeven ze geen anderhalve meter afstand meer te houden;

2.      Kinderen tussen de 12 en 18 jaar mogen ook weer gaan sporten buiten, maar zij moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren;

3.      De regering roept op e.e.a. ook toegankelijk te maken voor niet-leden;

4.      De regels voor sporten door volwassenen worden op dit moment niet gewijzigd.

Hoe SBC dit op de juiste manier mogelijk kan gaan maken, is op dit moment nog niet duidelijk. SBC werkt hieraan. Totdat er duidelijkheid over is, verzoekt het bestuur iedereen om de berichtgevingen van het bestuur af te wachten.

Bovendien geldt voor SBC dat aan het begin van de landelijke maatregelen in maart werd besloten het groot onderhoud van het natuurgras juist naar voren te halen. Dit onderhoud staat nu gepland voor de maand mei. Het was een bewuste keuze nadat de KNVB bekend maakte dat het seizoen voor het amateurvoetbal toch niet afgemaakt zou worden. Vanaf augustus kan er weer op natuurgras gespeeld gaan worden. Voor nu betekent het dat alleen op kunstgras gesport kan worden.

Er komt bij dat op dit moment het voor SBC nog niet duidelijk is welke vrijwilligers bereid zijn om mee invulling te gaan geven aan een aangepast programma. Denk hierbij aan leiders, trainers, coördinatoren en anderen die belangrijke zaken gaan regelen: de indeling, het openmaken van het sportpark en de uitgifte materialen.

SBC kijkt enorm uit naar heropening, maar daarbij worden een aantal verplichte beperkingen opgelegd voor iedereen. Zo mogen alleen de sporters en de betrokken vrijwilligers op de velden komen en kan er geen gebruik gemaakt worden van het clubgebouw (kleedlokalen, wedstrijdsecretariaat, etc). Publiek is alleen toegestaan als de richtlijnen van het RIVM toegepast worden, jeugd en vrijwilligers kleden zich thuis om en iedereen wordt verzocht na afloop direct naar huis te gaan.

Er zijn veel vragen die SBC op dit moment nog niet kan beantwoorden. Wel kan iedereen ervan uitgaan dat SBC de benodigde tijd zal nemen om de heropening goed te gaan regelen. Het bestuur van SBC vraagt daarom aan iedereen om nog even geduld op te brengen. 

Meer nieuws zullen we via deze website en email aan de leden publiceren. SBC hoopt deze nieuwe uitzonderlijke situatie zo snel mogelijk te kunnen realiseren binnen de maatregelen die deze herstart wel mogelijk maken. De doelstelling is om jeugd vanaf maandag 11 mei volgens een vastgesteld schema weer te laten voetballen. Een speciale commissie gaat er de nodige plannen voor opstellen en u hoort spoedig van SBC.

Namens SBC,

Hoofdbestuur, Jeugdbestuur en Technische Commissie

Nieuws overzicht