Opstart jeugdvoetbal bij SBC

Vanaf 29 april jl. is het voor jeugd weer mogelijk om buiten te gaan sporten. Hier zijn door de overheid strikte regels voor opgesteld.

Ga in het menu naar het onderdeel "Corona" voor de actuele informatie.

 
SBC heeft een aparte commissie samengesteld die momenteel volop aan het werk is om de opstart mogelijk te maken met de verantwoordelijkheden die daar bijhoren. De commissie bestaat uit: Pierre Brants (voorzitter jeugdbestuur), Willem van 't Geloof (voorzitter hoofdbestuur), Moos van der Heijden (Technische Commissie), Wim van der Heijden (Technische Commissie), Ruud Schrurs (secretaris jeugdbestuur) en Jasper van Zuuren (hoofdbestuur).
 
De volgende punten worden onder andere hierin meegenomen:
 
  • Opstart protocol in nauw overleg met de gemeente
  • Hygiene en Veiligheid aanwijzingen (op basis van NOC*NSF, KNVB en Vereniging Gemeente en Sport)
  • Team indelingen op het sportpark
  • Aanbod trainingen voor categorie t/m 12 jaar en voor categorie 13 t/m 18 jaar
  • Veiligheidscoordinatoren werven
  • Benodigde extra materialen voor een soepel verloop
  • Beschikbaar stellen sportpark voor andere verenigingen
  • Mogelijk maken mee sporten niet-SBC leden
 
Op dinsdag 5 mei verwacht de commissie een definitief besluit te nemen over de opstart bij SBC. De streefdatum voor de opstart is woensdag 6 mei.
Nieuws overzicht