SBC-protocol per 14 oktober 2020

Een apart benoemd bestuur binnen SBC heeft besloten tot een aangescherpt SBC protocol.

De regelingen bij SBC zijn van toepassing per 14 oktober 2020 om 22:00u en zijn vastgelegd in dit nieuwe protocol.

De laatste versie van dit protocol is hier na te lezen.

Aanwijzingen van SBC bestuursleden en coördinatoren dienen in ieders belang strikt opgevolgd te worden.

Downloads:

Corona Overzicht