SBC-protocol per 15 december 2020

Een apart benoemd bestuur binnen SBC heeft besloten tot een aangescherpt SBC protocol.

De regelingen bij SBC zijn van toepassing per 15 december 2020 en zijn vastgelegd in dit nieuwe protocol.

De laatste versie van dit protocol is hier na te lezen.

Aanwijzingen van SBC bestuursleden en coördinatoren dienen in ieders belang strikt opgevolgd te worden.

Downloads:

Corona Overzicht