Aanmelden niet-leden voor jeugdvoetbal

Het SBC-protocol voor de opstart van jeugdvoetbal voorziet ook in het mogelijk maken van buiten sporten voor jeugd die geen lid is van SBC.

Hiervoor kun je een mail sturen voor aanmelding naar ledenadministratie@vvsbc.nl waarna door de betreffende Groepsleider van het jeugdbestuur bepaald wordt waar tijdelijke plaatsing mogelijk is.

In het onderwerp van de email dient "Jeugdvoetbal 2020" te worden vermeld.

In de aanvraag dient altijd volledige naam, geboortedatum, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer te worden doorgegeven.

Voor het tijdelijk mee buiten sporten zal SBC geen contributie in rekening brengen. Als voorwaarde voor deelname door niet-leden dient de tijdelijke deelnemer het SBC-protocol te hebben gelezen en zich hier strikt aan te houden net als alle anderen bij SBC.

Corona overzicht