Contributies 2020-2021

Het Hoofdbestuur van SBC heeft besloten om geen prijsindexatie te doen voor de contributies in 2020-2021.

Wel is de contributie voor Senioren 35+ op vrijdagavond aangepast om in lijn te blijven met overige seniorenteams.

Voor meer informatie klik hier.

Het is een bijzonder jaar geworden, dit seizoen 2019-2020.We hebben van 15 maart tot 11 mei niet kunnen voetballen, en vanaf 11 mei hebben we alleen getraind. Langzaamaan versoepelen de omgangsregels, en het ziet er naar uit dat we per 1 september ook weer competitie gaan spelen. Onder welke omstandigheden en met welke regels rondom het veld is nog onduidelijk. We zullen jullie in de loop van augustus meer kunnen vertellen.

Uiteraard hebben wij als club inkomsten gemist terwijl een aantal kosten zoals huur en onderhoud gewoon doorliepen. Toch zijn we er, zeker vergeleken met een aantal andere clubs, goed uitgekomen. Dat is vooral te danken aan jullie clubtrouw: er zijn zeker niet meer opzeggingen dan andere jaren. Bovendien zijn er veel aanmeldingen dit jaar.

SBC heeft daarom besloten om de jaarlijkse indexering van de contributie achterwege te laten. De contributienota ziet er daarom hetzelfde uit als vorig jaar. Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun, en laten we hopen dat we het komend seizoen weer ‘normaal’ kunnen voetballen.

In een aparte email ontvangt u de contributienota voor 2020-2021.

Wij wensen iedereen een mooie zomer! 

Nieuws Overzicht