SBC-protocol per 16 maart 2021

UPDATE 16 maart 2021

Een apart benoemd bestuur binnen SBC heeft besloten tot een wijziging in het SBC protocol.

Leden tot en met 26 jaar kunnen normaal sporten bij SBC. Voor leden van 27 en ouder gelden nog scherpe maatregelen.

De regelingen bij SBC zijn van toepassing per 16 maart 2021 en zijn vastgelegd in dit nieuwe protocol.

De laatste versie van dit protocol is hier na te lezen.

Aanwijzingen van SBC bestuursleden en coördinatoren dienen in ieders belang strikt opgevolgd te worden.

Downloads:

Corona Overzicht