Protocol benoemingen

Het hoofdbestuur heeft besloten om een protocol in te voeren voor het benoemen van bijzondere leden van SBC. Dit protocol is vastgesteld op 12 april 2021.

Net zoals bij elke vereniging draait het bij SBC om onze vrijwilligers. Zij zijn het die met hun passie, betrokkenheid en beleving SBC laten functioneren. En SBC vindt het belangrijk om mensen daarvoor te erkennen.

In principe maakt SBC geen onderscheid tussen vrijwilligers, maar er zullen altijd mensen zijn die zich onderscheiden van anderen. Daarvoor heeft SBC al decennia geleden de eervolle benoemingen lid van verdienste en erelid in gebruik. Later is daar de zilveren schoen bijgekomen. 

Om structuur aan te brengen in benoemingen is een protocol opgesteld. Elk lid van SBC kan een ander lid aandragen voor een benoeming. Meer informatie is op deze pagina te downloaden en het is voor alle leden van SBC van toepassing.

Voor al uw vragen hierover kunt u contact opnemen met Jasper van Zuuren.

Downloads:

Eregalerij Overzicht