Sporten per 25 september 2021

UPDATE 24 september 2021

Met ingang van 25 september 2021 treedt voor het sporten een verdere versoepeling van de Corona maatregelen in werking.

SBC heeft besloten om verder voor het sporten geen Corona protocol meer te hanteren. 

Wel gelden er nog altijd richtlijnen. Lees hier verder.

WEDSTRIJDEN:

Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan en publiek is bij amateurwedstrijden en -trainingen welkom. Sportlocaties mogen honderd procent van hun capaciteit en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Per 25 september vervalt de anderhalve meter afstandsregel. Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden.

Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Bij SBC is dat niet het geval bij trainingen en wedstrijden. 

SPORTKANTINES:

Per 25 september geldt: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds. 

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een corona-toegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om bij een deel van de sportkantine of multifunctionele locatie de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine en multifunctionele locatie gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs.