Afscheid en benoemingen ALV

Op maandag 18 oktober 2021 kon het bestuur van SBC na ruim 1½  jaar onder corona maatregelen weer een reguliere algemene ledenvergadering houden.

Op de foto van links naar rechts Willem van 't Geloof (voorzitter), Margareth Wierstra (secretaris) en Huub van Dinter (algemene zaken) die afscheid nemen van het bestuur van SBC. Niet op de foto staat Pierre Brants (jeugdvoorzitter).

Tijdens de vergadering werden de financiën en het beleid van SBC besproken en nieuwe plannen door de vergadering goedgekeurd.

Ook werd er afscheid genomen van zeer gewaardeerde bestuursleden en werden nieuwe benoemd.

De aftredende bestuursleden werden toegesproken om hen te bedanken voor hun inzet. Voor ieder was er een persoonlijke anekdote en een typering van hun kwaliteiten door gebruik te maken van voetbaltermen. Allen zijn zeer lang bij SBC betrokken en samen hebben zij bijna 70 jaar ervaring bij SBC.

Huub van Dinter werd door de leden benoemd als Lid van Verdienste voor zijn jarenlange inzet als bestuurder voor algemene zaken. Zo heeft hij grote bijdrage geleverd aan het inkoopbeleid, verbouwing en het scheidsrechterskorps van SBC (dat in de omgeving veel aanzien kent).

Nieuw bestuurslid is Ruud Schrurs (voorzitter jeugd en vice-voorzitter).

Moos van de Heijden is benoemd tot voorzitter a.i. voor een maximale periode van  1½ jaar met als voornaam doel bestuurlijke vernieuwing samen met de overige bestuursleden te gaan doorvoeren.

Nieuws Overzicht