Welkom bij SBC - 13 november 2021

Vanaf 13 november 2021 om 18:00u gelden er verder aangescherpte Corona maatregelen.

Het gebruik van een Corona toegangsbewijs (ctb) is van toepassing (zie dit artikel).

Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden.

Alleen spelers, vrijwilligers en personeel hebben toegang tot het sportpark.

SBC rekent er op dat iedereen die naar SBC komt zich hier aan houdt en eigen verantwoordelijkheid neemt om SBC een veilige en gezonde sportlocatie te laten zijn.

In alle gevallen waar het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten niet in voorziet beslist alleen het Hoofdbestuur van SBC.

De basisregels blijven zeer belangrijk bij SBC: houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en  blijft thuis bij klachten.

Nieuws Overzicht