Contributie SBC

Neet zoals bij veel verenigingen, betaal je bij SBC contributie, en daar krijg je veel voor terug: je kunt trainen en speelt wedstrijden, je kunt je omkleden en douchen en er zijn ballen en alle andere benodigde spelmaterialen. Bovendien krijgen alle leden van SBC de beschikking over een wedstrijdtenue (shirt en broek).

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.

Voor het seizoen 2018-2019 is er geen contributieverhoging. SBC heeft dat per mail aan de leden toegelicht.

De contributies vind je hieronder en zijn inclusief wedstrijdshirt en broek voor alle leden (zie ook deze pagina voor het Kledingplan van SBC).

De contributie nota's voor 2018-2019 zijn aan de leden in juli 2018 toegestuurd via mail.

De contributie van SBC per voetbalseizoen is:

Categorie 2017-2018 2018-2019 Familiekorting
Normale contributies:      
Senioren € 175,00 € 175,00 Ja
Jeugd JO19 € 153,50 € 153,50 Ja
Jeugd JO17 € 153,50 € 153,50 Ja
Jeugd JO15 € 142,50 € 142,50 Ja
Jeugd JO13 € 142,50 € 142,50 Ja
Jeugd JO11 € 132,00 € 132,00 Ja
Jeugd JO9 € 122,00 € 122,00 Ja
Jeugd JO7 € 106,00 € 106,00 Ja
JG - onder 15 € 142,50 € 142,50 Ja
JG - onder 11 € 132,00 € 132,00 Ja
JG - onder 9 € 122,00 € 122,00 Ja
Gereduceerde contributies:      
Senioren - half lidmaatschap* € 107,50 € 107,50 Nee
Senioren - reserve lidmaatschap** € 33,75 € 33,75 Nee
Senioren - trainingslid*** € 107,50 € 107,50 Nee
Jeugd - trainingslid*** € 89,00 € 89,00 Nee
JG en G - 15 jaar en ouder € 142,50 € 142,50 Nee

Familiekorting:

Is alleen van toepassing op normale contributies.

Is per speler € 5,00 voor ieder lid ingeschreven en wonend op hetzelfde adres.

Vrijwilligerskorting:

Is alleen van toepassing op normale contributies.

Is per spelende vrijwilliger:

Senioren € 60,00 (wordt verrekend in contributie)

Jeugd € 55,00 (wordt aan het einde van het seizoen teruggestort)

Deze vrijwilligerskorting geldt voor maximaal 2 spelende leden met volledige contributie per team.

Na goedkeur van de Groepsleider gelden de volgende uitzonderingen:

* Senioren half lidmaatschap:

Voor een half seizoen of voor maximaal 10 wedstrijden en bijhorend trainen in een voetbalseizoen.

** Senioren reserve lidmaatschap:

Gedurende het hele seizoen maximaal 3 wedstrijden en bijhorend trainen.

*** Senioren en Jeugd trainingslid:

Gedurende het hele seizoen alleen trainen en geen wedstrijden spelen.

Teruggave van contributie:

Er gelden de volgende regels voor het terugbetalen van een gedeelte van betaalde contributie: dit wordt, na goedkeur door de betrokken groepsleider en de ledenadministratie, naar rato alleen teruggeven indien er sprake is van opzegging door verhuizing buiten de gemeente Son en Breugel of een langdurige blessure van de speler (aantoonbaar meer dan 3 maanden geblesseerd). De afdracht aan de KNVB kan door SBC niet worden teruggegeven.

Verder geldt ook:

Een speler kan slechts op één kortingsregeling aanspraak maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.