Buiten sporten

Vanaf 1 juli zijn er landelijk verdere versoepelingen geldig ten aanzien van de Corona maatregelen.

Het Corona-bestuur van SBC heeft een aantal besluiten genomen in het belang van SBC (klik hier).

Het bestuur verzoekt iedere betrokkene om het protocol op deze website goed te lezen en zich altijd te houden aan de richtlijnen en regelgeving.

SBC heet iedereen weer van harte welkom.

SBC-protocol buiten sporten

Een apart benoemd bestuur binnen SBC heeft besloten dat vanaf 1 juli de richtlijnen van NOC*NSF  gevolgd worden met enkele praktische aanpassingen voor de korte duur van 1 juli en 11 juli 2020.

  • Vanaf woensdag 1 juli 2020 zijn toeschouwers / publiek bij de trainingen weer welkom indien men zich houdt aan de 1,5m;
  • Onderlinge oefenwedstrijden zijn mogelijk als de teams op dezelfde dag en tijd trainen;
  • Het trainingsschema wordt niet aangepast en wordt t/m 11 juli gehandhaafd in de huidige vorm;
  • Oefenwedstrijden tegen andere verenigingen (uit en thuis) zijn niet toegestaan;
  • De gebouwen blijven gesloten. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kleedlokalen;
  • De Corona coördinatoren zijn de gastheren van SBC met toezicht op de ruimte voor de kantine / kleedlokalen.
  • Voor de laatste paar trainingen worden door SBC geen hesjes meer verstrekt. 

Aanwijzingen van SBC bestuursleden en coördinatoren dienen in ieders belang strikt opgevolgd te worden.

Protocol NOC*NSF klik hier

Speelschema per 21 juni 2020

Het speelschema vanaf 21 juni 2020 is zorgvuldig samengesteld door het Corona-bestuur van SBC en komt tegemoet aan de wens van de overheid om ook andere verenigingen toegang tot het sportpark te verlenen.

Dit nieuwe schema is bedoeld voor de periode tot en met 11 juli 2020. De teams trainen in deze periode in de nieuwe indelingen voor 2020-2021.

Lees meer

Aanmelden niet-leden voor jeugdvoetbal

Het SBC-protocol voor de opstart van jeugdvoetbal voorziet ook in het mogelijk maken van buiten sporten voor jeugd die geen lid is van SBC.

Hiervoor kun je een mail sturen voor aanmelding naar ledenadministratie@vvsbc.nl waarna door de betreffende Groepsleider van het jeugdbestuur bepaald wordt waar tijdelijke plaatsing mogelijk is.

In het onderwerp van de email dient "Jeugdvoetbal 2020" te worden vermeld.

In de aanvraag dient altijd volledige naam, geboortedatum, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer te worden doorgegeven.

Voor het tijdelijk mee buiten sporten zal SBC geen contributie in rekening brengen. Als voorwaarde voor deelname door niet-leden dient de tijdelijke deelnemer het SBC-protocol te hebben gelezen en zich hier strikt aan te houden net als alle anderen bij SBC.