Opstart buiten sporten

Vanaf woensdag 6 mei start het jeugdvoetbal bij SBC volgens een strikt protocol en speelschema.

Vanaf maandag 18 mei sluiten de senioren hier bij aan volgens hetzelfde protocol en speelschema.

Vanaf 30 mei is een nieuw speelschema opgesteld dat geldig is.

Het bestuur verzoekt iedere betrokkene om het protocol op deze website goed te lezen en zich altijd te houden aan de richtlijnen en regelgeving.

SBC heet iedereen weer van harte welkom.

SBC-protocol buiten sporten

Een apart benoemd bestuur binnen SBC heeft besloten dat:

i) vanaf 6 mei 2020 er weer trainingen voor de jeugd bij SBC kunnen plaatsvinden

ii) vanaf 18 mei 2020 er weer trainingen voor de senioren bij SBC kunnen plaatsvinden

Op 30 mei 2020 is het protocol opnieuw vastgesteld na de meest recente wijzigingen die tot dan toe bekend zijn.

Het SBC-protocol is gebaseerd op het protocol van de KNVB (klik hier).

In dit artikel kunt u het SBC-protocol Covid-19 downloaden en lezen.

SBC verwacht dat iedereen die weer naar SBC komt dit protocol goed doorleest.

Aanwijzingen van SBC bestuursleden en coördinatoren dienen in ieders belang strikt opgevolgd te worden.

Lees meer

Speelschema per 8 juni 2020

Het speelschema vanaf 8 juni 2020 is zorgvuldig samengesteld door het Corona-bestuur van SBC en komt tegemoet aan de wens van de overheid om ook andere verenigingen toegang tot het sportpark te verlenen.

Dit nieuwe schema is bedoeld voor de periode tot en met 11 juli 2020. De teams trainen in deze periode in de nieuwe indelingen voor 2020-2021.

Lees meer

Speelschema per 30 mei 2020

Het speelschema vanaf 30 mei 2020 is zorgvuldig samengesteld door het Corona-bestuur van SBC en komt tegemoet aan de wens van de overheid om ook andere verenigingen toegang tot het sportpark te verlenen.

Lees meer

Aanmelden niet-leden voor jeugdvoetbal

Het SBC-protocol voor de opstart van jeugdvoetbal voorziet ook in het mogelijk maken van buiten sporten voor jeugd die geen lid is van SBC.

Hiervoor kun je een mail sturen voor aanmelding naar ledenadministratie@vvsbc.nl waarna door de betreffende Groepsleider van het jeugdbestuur bepaald wordt waar tijdelijke plaatsing mogelijk is.

In het onderwerp van de email dient "Jeugdvoetbal 2020" te worden vermeld.

In de aanvraag dient altijd volledige naam, geboortedatum, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer te worden doorgegeven.

Voor het tijdelijk mee buiten sporten zal SBC geen contributie in rekening brengen. Als voorwaarde voor deelname door niet-leden dient de tijdelijke deelnemer het SBC-protocol te hebben gelezen en zich hier strikt aan te houden net als alle anderen bij SBC.