Buiten sporten per 3 maart 2021

UPDATE 2 maart 2021

Vooruitlopend op het weer mogelijk maken om te sporten voor de leeftijdscategorie 18+ heeft het Coronabestuur van SBC besloten om met ingang van 3 maart a.s. de Seniorenteams en JO19-1 en JO19-2 weer te laten trainen. Uiteraard dient dit binnen de maatregelen te gebeuren.

De teams van 18+ krijgen waar mogelijk enige prioriteit, omdat zij al lange tijd niet hebben kunnen sporten. SBC gaat zorgvuldig om met alle belangen, maar is natuurlijk ook beperkt door de avondklok. Alle seniorenteams kunnen zeker op zondag terecht voor training en onderlinge wedstrijden.

Meer informatie volgt zodra de nieuwe planning is uitgewerkt en het nieuwe Corona protocol beschikbaar is.

Het bestuur van SBC verheugt zich erop om alle leden weer bij SBC te kunnen verwelkomen.

Lees meer

SBC-protocol per 3 maart 2021

UPDATE 2 maart 2021

Een apart benoemd bestuur binnen SBC heeft besloten tot een wijziging in het SBC protocol.

Leden tot en met 26 jaar kunnen normaal sporten bij SBC. Voor leden van 27 en ouder gelden nog scherpe maatregelen.

De regelingen bij SBC zijn van toepassing per 3 maart 2021 en zijn vastgelegd in dit nieuwe protocol.

De laatste versie van dit protocol is hier na te lezen.

Aanwijzingen van SBC bestuursleden en coördinatoren dienen in ieders belang strikt opgevolgd te worden.

Lees meer

Toegang sportpark per 14 oktober 2020

Als gevolg van de aangescherpte Corona Maatregelen hebben de volgende SBC-leden toegang tot Schuttersheide op de blokken dat zij trainen of spelen.

Indien er andere personen het park willen betreden dienen zij, minimaal 48 uur vooraf toestemming te vragen aan de volgende Corona Bestuursleden:

  • Moos van de Heijden
  • Ruud Schrurs

Indien er toestemming wordt verleend dienen deze personen herkenbaar, voorzien van een geel hesje, het sportpark betreden. Ruud Schrurs zal de Coördinator van dienst informeren wie er extra het park zullen betreden.

Lees meer