Sporten per 26 juni 2021

UPDATE 26 juni 2021

Met ingang van 26 juni 2021 treedt voor het sporten een verdere versoepeling van de Corona maatregelen in werking.

SBC hanteert dan het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (klik hier).

Er geldt een nieuw SBC-Coronaprotocol met algemene landelijke richtlijnen. Dit omvat richtlijnen voor algemene hygiene, sporten en horeca.

Voor het SBC Corona-protocol klik hier.

Wij verzoeken alle sporters, vrijwilligers en bezoekers zich aan deze richtlijnen te houden.

Het bestuur van SBC wenst iedereen veel sportplezier!

Lees meer

SBC-protocol per 26 juni 2021

UPDATE 26 juni 2021

Een apart benoemd bestuur binnen SBC heeft besloten tot een wijziging in het SBC protocol.

Alle leden normaal sporten bij SBC. Ook toeschouwers zijn welkom bij SBC. 

De regelingen bij SBC zijn van toepassing per 26 juni 2021 en zijn vastgelegd in dit nieuwe protocol.

De laatste versie van dit protocol is hier na te lezen.

Aanwijzingen van SBC bestuursleden en coördinatoren dienen in ieders belang strikt opgevolgd te worden.

Lees meer