Sporten per 13 november 2021

UPDATE 15 november 2021 18:00u

Met ingang van zaterdag 13 november om 18:00u zijn er aangescherpte maatregelen voor de bestrijding van het Corona virus.

Er gelden de regels die zijn vastgesteld door NOC*NSF en die staan hier: link naar Protocol Verantwoord Sporten 

Toegang in bepaalde gevallen is geregeld onder een Corona Toegangsbewijs (ctb). Zie onderstaande tabel.

Bij wedstrijden is geen publiek toegestaan.

Toegang tot SBC hebben alleen spelers, vrijwilligers en personeel.

In sommige gevallen ook rij-ouders of ouders die hun kind moeten helpen omkleden.

Wij roepen alle leden, vrijwilligers, toeschouwers en bezoekers op om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich strikt te houden aan deze maatregelen.

In alle gevallen waar het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten niet in voorziet beslist alleen het Hoofdbestuur van SBC.

Als u naar SBC komt dan vertrouwen wij er op dat u kennis heeft genomen van deze regels.

Let op: alle spelers van 18 jaar en ouder dienen een ctb te kunnen tonen indien zij gebruik maken van de kleedlokalen, wedstrijdsecretariaat of toiletten.

Downloads: