Parkeergelegenheid SBC

SBC beschikt over ruime parkeergelegenheid aan de Rooijseweg en de Bijenlaan, en roept alle bezoekers op hiervan gebruik te maken.

Lees meer

Sluiting sportpark

Tijdens de Kerstvakantie is het sportpark van SBC gesloten van maandag 23 december tot en met zondag 5 januari. Vanaf maandag 6 januari 2020 kunnen alle teams weer gaan trainen.

Bill Huddleston Slater

Aan alle leden,
 
Zaterdag 16 november jl. heeft ons het bericht bereikt dat erelid Bill Huddleston Slater op 72-jarige leeftijd is overleden.

We moeten afscheid nemen van iemand die we zonder overdrijving een clubicoon kunnen noemen. In bijna 50 jaar heeft Bill veel voor onze vereniging gedaan en betekend, iets waaraan we in de komende tijd ook aandacht zullen besteden.

Tot aan vorig weekend toe heeft Bill zich ingespannen om de club mee te laten draaien, ondanks een verslechterende gezondheid de laatste tijd. Zijn betrokkenheid én aanwezigheid zullen we missen. We zullen het voortaan moeten doen met de talloze herinneringen aan, en verhalen van en over Bill.
 
Het bestuur van SBC.

App VTON voor SBC trainers

VTON (Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland) wordt geïntroduceerd bij SBC.

De app voor voetbaltrainers van SBC om trainingen te verzorgen.

Lees meer

G(epast)-voetbal bij SBC

G-voetbal is Gepast-voetbal en dat is ook gewoon voetbal

Dat we bij SBC al enkele jaren G-teams hebben is inmiddels bij iedereen wel bekend. SBC is daar trots op, want SBC wil voor iedereen mogelijkheden blijven bieden. Maar wist u ook dat bij SBC de G staat voor “Gepast voetbal”?

Lees meer

35+ / Veteranenvoetbal bij SBC

Het bestuur van SBC bereiken geluiden waaruit blijkt dat leden en/of oud-leden van SBC belangstelling hebben voor een 35+ competitie c.q. Veteranenvoetbal.

Lees meer

Nieuwe scheidsrechters opgeleid

In de voorbije periode is de Scheidsrechterscommissie onder leiding van Anton Bogers weer drukdoende geweest met het opleiden van nieuwe scheidsrechters.

Lees meer

Leden login: eigen pagina

In All United kunnen leden inloggen om vervolgens persoonlijke informatie te kunnen zien. Dit nieuws artikel bevat de instructie hoe dit te doen.

Lees meer

Inloggen website

Niet alle informatie van SBC is openbaar. Sommige informatie is alleen toegankelijk voor leden die hiervoor moeten inloggen.

Je kunt dat doen zoals hieronder beschreven.

Lees meer