Aanmelden Vrijwilligers

Wil je vrijwilliger worden bij SBC?

SBC is op zoek naar talenten en kwaliteiten voor allerlei functies.

Vul onderstaande velden in dit formulier helemaal in en verstuur.

Let op: na het versturen zijn de velden van het formulier weer helemaal leeg. Dat betekent dat uw aanmelding goed is ontvangen. U ontvangt binnen een paar ogenblikken een bevestiging van de inschrijving op het door u opgegeven email adres. U hoeft het formulier niet opnieuw in te vullen en te versturen.

Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Email: *
Telefoon: *
Geb. datum: *

Legitimatie: Vanaf 16 jaar is legitimatie verplicht door KNVB.
Wat is je legitimatie?
 Paspoort
 Rijbewijs
 ID kaart
Legitimatie nr:

Functie: Waarmee wil je gaan bijdragen aan SBC?
Bestuurlijke ervaring/vaardigheden
Trainer of Leider van een team
Scheidsrechter of diens assistent
Activiteitencommissie
Sponsorcommissie
Wedstrijdsecretariaat
Iets anders (vul hieronder in):

Ervaring: Heb je al eerder vrijwilligerswerk gedaan?
 Ja
 Nee
Zo ja wat?
En waar?

Vink aan: Ik ga akkoord met gegevensverwerking door SBC:

captcha img
Vul de code in *

Ledenadministratie Overzicht