Protocol kleding

Sinds het begin van het seizoen 2017-2018 beschikken alle leden over een wedstrijdshirt en wedstrijdbroek voor een uniform SBC.

Dit artikel beschrijft hoe er door de vereniging wordt omgegaan met deze tenues.

- Update 7 juli 2019 -

Voor alle vragen over de wedstrijdtenues: stuur een bericht naar kleding@vvsbc.nl

I. Definities:

 1. Met ingang van 1 juli 2017 stelt SBC voor alle spelers een verplicht tenue ter beschikking op basis van bruikleen;
 2. Ieder tenue bestaat uit een wedstrijdshirt en wedstrijdbroek;
 3. Tenues blijven altijd eigendom van SBC;
 4. Tenues worden bij aanvang van het seizoen door SBC in één tas per team uitgedeeld;
 5. Ieder team ontvangt voldoende tenues voor alle spelers volgens de teamindeling van SBC en is per team inclusief één keepershirt en keepersbroek;
 6. Aan het einde van ieder seizoen dient ieder team hetzelfde aantal tenues aan SBC terug te geven;
 7. Bij de uitgifte wordt er een uitgifteformulier (pagina 1 van dit protocol) door een vertegenwoordiger van het team ondertekend. Bij het inleveren van de kleding aan het einde van het seizoen wordt er gezamenlijk gecontroleerd op het juiste aantal tenues en eventuele beschadigingen;
 8. Bij het ontbreken van shirts en/of broeken, om welke reden dan ook, zal SBC het ontbrekende aantal aanvullen waarbij de kosten hiervoor ten laste komen van het team;
 9. Eventuele andere kosten die voortkomen uit afwijkingen van dit protocol komen ook ten laste van het team;
 10. Het is aan het team zelf om te bepalen of deze kosten door het team worden gedragen of door de individuele speler(s);
 11. Bij tussentijdse wijzigingen in het team dienen tenues te worden teruggeven of aangevuld door de groepsleider;
 12. Elk shirt is voorzien van sponsoring op voor- en eventueel ook achterzijde;
 13. Rugnummers worden alleen voor de Categorie A-teams (volgens de KNVB definitie) op de shirts gedrukt.

II. Verplichtingen voor de spelers en teams:

 1. Iedere speler dient passend met de tenues om te gaan;
 2. Iedere speler dient aanvullend originele SBC-sokken, met geborduurd logo, aan te schaffen. Dat kan in de webshop via www.vvsbc.nl of aan de bar in de kantine van SBC;
 3. De wedstrijdkleding wordt alleen tijdens wedstrijden gedragen en nooit op andere momenten (bijvoorbeeld nooit tijdens trainingen);
 4. Bij verlies of diefstal, of bij iedere andere reden van het ontbreken van tenues, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de groepsleider;
 5. Tenues die onverhoopt kapotgaan, kunnen bij de groepsleider ingeleverd worden om door SBC te laten vervangen (meldt dit ook via kleding@vvsbc.nl);
 6. Het is niet toegestaan om als speler of als team de tenues zelf aanvullend te bedrukken met bijvoorbeeld rugnummers of sponsoruitingen.

Opmerkingen:

 1. De vereniging zal coulant omgaan met vervanging van kleding dat tijdens een wedstrijd beschadiging heeft opgelopen, voor zover deze schade het gevolg is van normaal gebruik. Schade moet gemeld worden op kleding@vvsbc.nl
 2. Voor vervanging van kleding zal de vereniging onder de volgende voorwaarden een vergoeding vragen: tijdens of na het seizoen 2017-2018: 100% van de aanschafwaarde, tijdens of na het seizoen 2018-2019: 75% van de aanschafwaarde en tijdens of na ieder daaropvolgend seizoen: 50% van de aanschafwaarde.

III. Aanvullende sponsormogelijkheden voor spelers en teams:

De wedstrijdtenues zijn mogelijk gemaakt door Groepsponsors en door contributieverhoging. Deze tenues dienen tijdens alle wedstrijden gedragen te worden. Aanvullende sponsoruitingen op wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken zijn nooit toegestaan. De teams hebben wel de mogelijkheid om zich voor andere SBC-kleding uit de webshop te laten sponsoren, waaronder bijvoorbeeld trainingspakken, spelerstassen, polo’s etc. Dit dient vooraf wel altijd aan de groepsleider gemeld te worden.

Kleding overzicht