Protocol kleding

Sinds het begin van het seizoen beschikken alle leden over een wedstrijdshirt en wedstrijdbroek voor een uniform vv SBC.

Dit artikel beschrijft hoe er door de vereniging wordt omgegaan met deze tenues.

- Update 7 juli 2024 -

Voor alle vragen over de wedstrijdtenues: stuur een bericht naar kleding@vvsbc.nl

I. Definities: 

 • Met ingang van 1 juli 2017 stelt SBC voor alle spelers een verplicht tenue ter beschikking op basis van bruikleen;
 • Ieder tenue bestaat uit een wedstrijdshirt en wedstrijdbroek;
 • Tenues blijven altijd eigendom van vv SBC;
 • Tenues worden bij aanvang van het seizoen door vv SBC in één tas per team uitgedeeld;
 • Ieder team ontvangt voldoende tenues voor alle spelers met een lidmaatschap van een half jaar of langer. Ieder team krijgt één keepershirt en keepersbroek(bij afwijkende lengte in de onderbouw, waar een vaste keeper nog niet verplicht is kunnen 2 sets worden uitgegeven); 
 • Aan het einde van ieder seizoen dient ieder team hetzelfde aantal tenues aan vv SBC terug te geven;
 • Bij de uitgifte wordt er een uitgifteformulier (bijlage 1 van dit protocol) door een vertegenwoordiger van het team ondertekend. Bij het inleveren van de kleding aan het einde van het seizoen wordt er gezamenlijk gecontroleerd op het juiste aantal tenues en eventuele beschadigingen;
 • Bij het ontbreken van shirts en/of broeken, om welke reden dan ook, zal vv SBC het ontbrekende aantal aanvullen, waarbij de kosten hiervoor ten laste komen van het team of speler;
 • Het is aan het team zelf om te bepalen of deze kosten door het team worden gedragen of door de individuele speler(s). De teammanager krijgt hiervoor een individueel kledingformulier.
 • Bij tussentijdse wijzigingen in een team dienen tenues te worden teruggeven of aangevuld. Je stuurt dan een mail naar kleding@vvsbc.nl met in cc de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep.
 • Elk shirt is voorzien van sponsoring op voor- en eventueel ook achterzijde;
 • Rugnummers worden alleen voor Senioren 1 (volgens de KNVB definitie) op de shirts gedrukt.

 

II. Verplichtingen voor de spelers en teams:

 • Iedere speler dient correct met de tenues om te gaan;
 • Iedere speler dient aanvullend originele SBC-sokken, met geborduurd logo, aan te schaffen. Dat kan in de webshop via www.vvsbc.nl of aan de bar in de kantine van vv SBC;
 • De wedstrijdkleding wordt alleen tijdens wedstrijden gedragen en nooit op andere momenten (bijvoorbeeld nooit tijdens trainingen of niet-voetbal evenementen/activiteiten);
 • Bij verlies of diefstal, of bij iedere andere reden van het ontbreken van tenues, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep;
 • Tenues die onverhoopt kapotgaan, kunnen bij de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep ingeleverd worden om door vv SBC te laten vervangen (deze meldt dit via kleding@vvsbc.nl of regelt het rechtstreeks met een lid van de kledingcommissie);
 • Het is niet toegestaan om als speler of als team de tenues zelf aanvullend te bedrukken met bijvoorbeeld rugnummers of sponsoruitingen.

Opmerkingen:

 • De vereniging zal coulant omgaan met vervanging van kleding dat tijdens een wedstrijd beschadiging heeft opgelopen, voor zover deze schade het gevolg is van normaal gebruik. Deze schade moet gemeld worden via kleding@vvsbc.nl
 • Voor vervanging van kleding in andere gevallen zal de vereniging een vergoeding vragen. Deze bedraagt: 50% van de huidige aanschafwaarde. 

III. Aanvullende sponsormogelijkheden voor spelers en teams:

De wedstrijdtenues zijn mogelijk gemaakt door “Groep-sponsors” en door een kleine bijdrage in de contributie. Deze tenues dienen tijdens alle wedstrijden gedragen te worden. Aanvullende sponsoruitingen op wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken zijn nooit toegestaan. De teams hebben wel de mogelijkheid om zich voor andere SBC-kleding uit de webshop te laten sponsoren, waaronder bijvoorbeeld trainingspakken, spelerstassen, polo’s etc. Dit dient vooraf wel altijd aan de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep gemeld te worden, die dat terugkoppelt/meldt bij de kledingcommissie.

Kleding Overzicht