Vrijwilligers survey

In het voorjaar van 2020 werden vrijwilligers van SBC uitgenodigd om een survey in te vullen over het vrijwilligersbeleid van SBC.

Het bedrijf Markteffect heeft deze survey uitgevoerd en het resultaat ervan in juli aan het hoofdbestuur gepresenteerd.

In de algemene ledenvergadering van SBC in het najaar zal hier verder aandacht aan worden besteed.

Voor de samenvatting klik hier.

Nieuws Overzicht