Algemene Ledenvergadering

Op maandag 21 december 2020 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SBC plaats.

Door de Corona maatregelen was dit een online vergadering.

Hieronder staan de belangrijkste besluiten vermeld.

  • De notulen van de ALV op 30 oktober 2019 werden goedgekeurd.
  • Het jaarverslag 2019-2020 werd vastgesteld.
  • Het financiële verslag van 2019-2020 werd vastgesteld en de penningmeester decharge verleend voor het gevoerde beleid.
  • Han van de Ven (Senioren) en Huub van Dinter (Algemene Zaken) werden herkozen als lid van het hoofdbestuur.
  • Frank de Lepper trad onder dankzegging voor zijn gedane werk af als penningmeester.
  • Erik Kapteijns werd benoemd als penningmeester van SBC.
  • De begroting voor 2020-2021 werd goedgekeurd.
  • De speerpunten voor 2020-2021 werden vastgesteld (financiële situatie controleren/verbeteren en behoud van vrijwilligers).
Nieuws Overzicht