Vertrouwenspersoon SBC

SBC is een open en toegankelijke voetbalvereniging waar elke SBC’er zich thuis voelt en met plezier in teamverband kan sporten op zijn of haar eigen niveau en tempo. Plezier komt tot uiting door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen selectievoetbal, waarbij op een zo’n hoog mogelijk niveau wordt gevoetbald door de prestatieve elftallen en waarbij voor niet-selectieteams op een passend niveau kan worden gevoetbald. 

Om de veiligheid van alle leden, in het bijzonder onze kwetsbare leden, zo goed mogelijk te kunnen borgen, heeft vv SBC een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Op deze manier hoopt de vereniging de drempel om gevoelige onderwerpen te bespreken te verlagen.

Op dit moment is Maaike Ligthart de vertrouwenscontactpersoon binnen vv SBC. Zij stelt zich graag kort aan onze leden voor:

Hallo, mijn naam is Maaike Ligthart en ik ben de nieuwe vertrouwenscontactpersoon bij vv SBC.

In het dagelijks leven werk ik in het voortgezet onderwijs. Ik heb 3 studerende kinderen, 2 jongens en 1 meisje. De oudste zoon voetbalt al heel wat jaren met veel plezier bij SBC. De jongste tot vorig jaar ook. Ik vind het erg leuk om naar wedstrijden te gaan kijken. Daarnaast wandel ik graag met mijn man en hond in de bossen, ga ik geregeld fitnessen en doe ik graag gezellige dingen met familie en vrienden.

Sporten in een prettige sfeer is belangrijk, vandaar mijn keuze om me in te zetten als vertrouwenscontactpersoon.

Mocht je in contact willen komen met Maaike, dan kun je haar bereiken via vcp@vvsbc.nl.

Wanneer kan ik de vertrouwenscontactpersoon van vv SBC benaderen?

Er zijn verschillende redenen om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon. Dit kan bijvoorbeeld als je vragen hebt over of die te maken hebben met de volgende onderwerpen:

  • Belediging
  • Pesten
  • Bedreiging
  • Discriminatie
  • Mishandeling
  • Grensoverschrijdend gedrag (of een vermoeden daarvan)
  • Seksuele intimidatie
  •  Je wordt beschuldigd van een van bovenstaande

Ook wanneer je twijfelt of van een van bovenstaande sprake is, kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

Na een melding bij de vertrouwenscontactpersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt in overleg een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning. Daarbij dient ook benadrukt te worden dat de vertrouwenscontactpersoon zelf geen professionele ondersteuning kan bieden.

Elk incident wordt met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. Dit kan op verzoek geanonimiseerd gebeuren. De vertrouwenscontactpersoon kan dit doen ter kennisgeving, maar kan er ook voor kiezen een advies uit te brengen over benodigde maatregelen. Het nemen van eventuele maatregelen in de vereniging is vervolgens een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenscontactpersoon. Per situatie wordt steeds gekeken naar de beste oplossing. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokkene(n).

De vertrouwenscontactpersoon is volledig onafhankelijk van de vereniging en verzorgt een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door toedoen van overige leden binnen SBC dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot SBC mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld. Hierbij volgt de vertrouwenscontactpersoon de ‘werkwijze signalen Vertrouwenscontactpersoon vereniging (VCP-V)’, opgesteld door het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Elk lid van SBC kan contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. 

Een lid van de vereniging dat als vertrouwenscontactpersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenscontactpersoon is ingezet.

De vertrouwenscontactpersoon is een onafhankelijk van de vereniging en rapporteert indien van toepassing rechtstreeks aan de Voorzitter van SBC.

Veiligheid Overzicht