Vertrouwenspersoon SBC

SBC is een open en toegankelijke voetbalvereniging waar elke SBC’er zich thuis voelt en met plezier in teamverband kan sporten op zijn of haar eigen niveau en tempo. Plezier komt tot uiting door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen selectievoetbal, waarbij op een zo hoog mogelijk niveau wordt gevoetbald door de prestatieve elftallen en waarbij voor niet-selectieteams op een passend niveau kan worden gevoetbald.

ZOm de veiligheid van alle leden, in het bijzonder onze kwetsbare leden, zo goed mogelijk te borgen, heeft vv SBC een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Op deze manier wil de vereniging gevoelige en persoonlijke onderwerpen laagdrempelig en betrouwbaar bespreekbaar maken.

De vertrouwenscontactpersoon

Op dit moment is Henk Hulsen de vertrouwenscontactpersoon binnen vv SBC. Hij stelt zich graag kort aan onze leden voor:

Hallo, mijn naam is Henk Hulsen en ik ben de vertrouwenscontactpersoon bij vv SBC. In het dagelijks leven heb ik jarenlang in het onderwijs gewerkt.  In het VMBO, MBO en HBO heb ik met studenten gewerkt. Nu ben ik met pensioen. Ik heb in het verleden zelf gevoetbald en gekeept binnen SBC en ik ben lid geweest van het jeugdbestuur. Ik heb 2 volwassen jongens en een paar vrolijke kleinkinderen. Ik ben een verenigingsman en doe graag dingen samen met familie en vrienden. Op dit moment ben ik actief als tennisser. Sporten in een prettige, veilige sfeer is belangrijk, vooral voor kinderen en kwetsbare jongeren. Dit is mijn motivatie om me in te zetten als vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon is volledig onafhankelijk van de vereniging en verzorgt een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door toedoen van overige leden binnen SBC dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot SBC mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld. Hierbij volgt de vertrouwenscontactpersoon de ‘werkwijze signalen Vertrouwenscontactpersoon vereniging (VCP-V)’, opgesteld door het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Elk lid van SBC kan contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. 

 Wanneer kan ik de vertrouwenscontactpersoon van vv SBC benaderen?

Er zijn verschillende redenen om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon. Dit kan bijvoorbeeld als je vragen hebt of persoonlijke ervaringen wilt bespreken over de volgende onderwerpen:

  •       Belediging;
  •       Pesten;
  •       Bedreiging;
  •       Discriminatie;
  •       Mishandeling;
  •       Grensoverschrijdend gedrag (of een vermoeden daarvan);
  •       Seksuele intimidatie.

Ook wanneer je twijfelt of van een van bovenstaande zaken sprake is, kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

Hoe gaat het verder?

Na een melding bij de vertrouwenscontactpersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt in overleg een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning. Hierbij dient benadrukt te worden dat de vertrouwenscontactpersoon zelf geen professionele ondersteuning biedt.

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk van de vereniging en rapporteert indien van toepassing rechtstreeks aan de voorzitter van SBC. Elk incident wordt op deze manier met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. Dit kan op verzoek geanonimiseerd gebeuren. De vertrouwenscontactpersoon kan een incident ter kennisgeving melden, maar kan er ook voor kiezen een advies uit te brengen over te nemen maatregelen. Het nemen van eventuele maatregelen in de vereniging is een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenscontactpersoon. Per situatie wordt steeds gekeken naar de beste oplossing. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokkene(n).

 

 

Veiligheid Overzicht