Privacy Statement

Privacy Statement

Voetbalvereniging SBC neemt privacy serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. We zullen uw persoonsgegevens altijd op een manier gebruiken die het vertrouwen waard is en alleen gebruiken om de doelstellingen van voetbalvereniging SBC te behalen.

Website

U kunt de website van Voetbalvereniging SBC bezoeken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Wij houden geen gegevens bij wanneer u onze website bezoekt. 

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. We hebben geen invloed op de naleving of niet-naleving door de operators van deze websites als het gaat om de voorzieningen op het gebied van gegevensbescherming.

Ledenadministratie

Wij gebruiken uw gegevens enkel om als voetbalclub te kunnen functioneren, hierbij behoort het versturen van een nieuwsbrief aan onze leden. Wanneer u geen gebruik wilt maken van de nieuwsbrief kunt u verzoeken om zich uit te schrijven van deze nieuwsbrief. Om als voetbalclub te kunnen functioneren zullen wij uw gegevens vastleggen in onze ledenadministratie. Wij hebben deze gegevens nodig om een teamindeling te kunnen maken, voor facturatie en ter registratie bij de KNVB. De ledenadministratie wordt gevoerd in All United en in Sportlink. Beide applicaties hebben maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. 

Gebruik Social Media en plaatsingen op de website

VV SBC plaats sfeer impressies en foto’s van evenementen op de website en op social media zoals onder andere Facebook. Wanneer individuele personen duidelijk zichtbaar zijn, zullen wij hier altijd vooraf toestemming voor vragen. 

Doorgegeven van gegevens aan derden

VV SBC kan, als dat nodig is om te voldoen aan het doel van de vereniging uw gegevens verstrekken aan derden. Dit zal zijn als dat wordt vereist door wet- of regelgeving en daarnaast zullen wij uw gegevens verstrekken aan de KNVB. Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken aan een commerciële partij. 

Bewaren van gegevens

VV SBC bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer je jezelf uitschrijft als lid, zullen wij je gegevens verwijderen.

 Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om van VV SBC informatie te krijgen over de persoonsgegevens die worden verwerkt door VV SBC en toegang tot deze persoonsgegevens. U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een legitiem belang. 

Vragen

Indien u vragen heeft over uw privacy dan kunt u zich richten tot info@vvsbc.nl.

Over de club Overzicht