Contributie SBC

Net zoals bij veel verenigingen betaal je bij SBC contributie. En daar krijg je veel voor terug: je kunt trainen en speelt wedstrijden, je kunt je omkleden en douchen en er zijn ballen en alle andere benodigde spelmaterialen. Bovendien krijgen leden van SBC de beschikking over een wedstrijdtenue (shirt en broek, er is per team voldoende beschikbaar).

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.

Voor 2023-2024 is er een prijsindex toegepast op de contributie van SBC. Ook voor onze vereniging geldt dat de kosten stijgen, maar tegelijkertijd wil SBC voetbal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk houden. Om die reden worden contributies niet geïndexeerd aan de hand van het landelijke inflatiecijfer (11,6% in 2022), maar bedraagt de stijging van de contributie bij SBC gemiddeld 3,2%. Bovendien is de vrijwilligerskorting, waar leden aanspraak op kunnen maken wanneer zij zich vrijwillig inzetten voor SBC, gestegen met gemiddeld 8,7%.

De contributies vind je hieronder en zijn inclusief wedstrijdshirt en broek voor alle leden (zie ook deze pagina voor het Kledingplan van SBC).

De contributie nota's voor 2023-2024 worden in de maand juli 2023 aan de leden toegestuurd via mail.

De contributie van SBC per voetbalseizoen is:

Categorie 2022-2023 2023-2024 Familiekorting  
Normale contributies:        
Senioren € 191,00 € 197,00 Ja  
Jeugd JO19 € 161,00 € 166,00 Ja  
Jeugd JO17 € 161,00 € 166,00 Ja  
Jeugd JO14-JO15 € 149,00 € 154,00 Ja  
Jeugd JO12-JO13 € 149,00 € 154,00 Ja  
Jeugd JO10-JO11 € 138,00 € 143,00 Ja  
Jeugd JO8-JO9 € 128,00 € 132,00 Ja  
Jeugd JO6-JO7 € 111,00 € 115,00 Ja  
JG en G - 15 jaar en ouder € 149,00 € 154,00 Ja  
JG - onder 15 € 149,00 € 154,00 Ja  
JG - onder 11 € 138,00 € 143,00 Ja  
JG - onder 9 € 128,00 € 132,00 Ja  
Gereduceerde contributies:       Aanvullend naar volledig lidmaatschap
Senioren - half lidmaatschap* € 132,00 € 132,00 Nee € 100,00
Senioren - reserve lidmaatschap** € 36,00 € 40,00 Nee € 192,00
Senioren - vrijdag 7x7 €84,00 € 87,00 Nee € 120,00
Senioren - trainingslid*** € 112,00 € 112,00 Nee € 148,00
Jeugd - trainingslid*** € 93,00 € 93,00 Nee € 97,00
G - trainingslid*** € 93,00 € 93,00 Nee -

Familiekorting:

Is alleen van toepassing op normale contributies. Alleen normale contributies worden meegeteld in de familie/gezinskorting.

De korting is vastgesteld op € 5,00 per speler binnen één familie/gezin dat is ingeschreven op hetzelfde woonadres.

Vrijwilligerskorting:

Is alleen van toepassing op normale contributies.

Is per spelende vrijwilliger:

Senioren € 65,00 (wordt verrekend in contributie)

Jeugd € 60,00 (wordt aan het einde van het seizoen teruggestort)

Met betrekking tot teambegeleiders geldt vrijwilligerskorting voor maximaal 2 spelende leden met volledige contributie per team.

Na goedkeuring van de Groepsleider gelden de volgende uitzonderingen:

* Senioren half lidmaatschap:

Voor een half seizoen of voor maximaal 10 wedstrijden en bijhorend trainen in een voetbalseizoen.

Let op: indien gedurende het seizoen toch voor een volledig lidmaatschap wordt gekozen dan dient dit bedrag twee maal voldaan te worden.

** Senioren reserve lidmaatschap:

Gedurende het hele seizoen maximaal 3 wedstrijden en bijhorend trainen.

*** Senioren, Jeugd en G trainingslid:

Gedurende het hele seizoen alleen trainen en geen wedstrijden spelen.

Teruggave van contributie:

Er gelden de volgende regels voor het terugbetalen van een gedeelte van betaalde contributie: dit wordt, na goedkeuring door de betrokken groepsleider en de ledenadministratie, naar rato alleen teruggeven indien er sprake is van opzegging door verhuizing buiten de gemeente Son en Breugel of een langdurige blessure van de speler (aantoonbaar meer dan 3 maanden geblesseerd). De afdracht aan de KNVB kan door SBC niet worden teruggegeven.

Verder geldt ook:

Een speler kan slechts op één kortingsregeling aanspraak maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.